Juridisch adviseur
Juridisch adviseur voor patiënten, cliënten, zorginstellingen en zorgverleners, overheden en organisaties op het gebied van Gezondheidsrecht en Zorg- en Welzijnsbeleid.

O.a: Behandelingsovereenkomst. Psychiatrie, dwang en drang. Privacy.
Chronisch zieken en gehandicapten. AWBZ, indicatie en pgb. Ouderen,
jongeren. Zorgverzekering. Maatschappelijke ondersteuning en participatie.
Klacht-, medezeggenschaps- en tuchtrecht. Wettelijk vertegenwoordiging
en mentorschap, etc.

Mr. Caroline Oosterbaan
info@jurica.nl
+31 627 838 970
KvK 24438922
© Sanicom BV